FOTOGRAFIA PANORAMICA I 360

FOTOGRAFIA PANORAMICA I 360

L’usuari reclama cada vegada més imatges que descriguin moments, situacions i espais amb major exactitud.
Les imatges 360 mostren una realitat envolvent que fa que l’espectador se senti dins de l’escenari i ho visqui en primera persona.

Les imatges 360 en video o en fotografia son ideals per a hotels comerços